Ελληνικά
| English
Franchise | Links | Sitemap | Αρχική
 

 

 


 
Ενημέρωση

25/02/2008 - Πανελλαδική ανάπτυξη με στόχο 100 σημεία

25/02/2008


Αποτελείτε μία εταιρεία που εφαρμόζει «εις διπλούν» το σύστημα του franchise προκειμένου να αναπτύξει τα Click2buy και τα ExpertIΝ. Πόσο σημαντική κρίνετε εν τέλει την συμβολή του θεσμού στην επέκταση των δύο σημάτων;

Για την εταιρεία Digital Business Networks Ltd. (www.dbn.gr), η ανάπτυξη μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης (franchise) αποτελεί στρατηγική επιλογή ήδη από το έτος 2000. Καθώς η εταιρεία συσσώρευε τεχνογνωσία και εμπειρία από τη δράση της στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, κρίναμε έγκαιρα ότι μέσω του θεσμού του franchise μπορούμε να αναπτυχθούμε γρήγορα σε πανελλήνια κλίμακα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο franchise concepts στην ευρύτερη αγορά πληροφορικής, το franchise concept των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN (www.expertin.gr) και το franchise concept των καταστημάτων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής click2buy (www.click2buy.gr).

Σήμερα απαριθμούμε 43 σημεία παρουσίας της DBN ανά την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το δίκτυο ExpertIN αριθμεί 31 μέλη-συνεργάτες, ενώ το δίκτυο click2buy αποτελείται από 12 καταστήματα μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2008). Η συμβολή του θεσμού του franchise υπήρξε τεράστια στην επιχειρηματική ανάπτυξη της DBN αλλά και εξίσου σημαντική για την επιχειρηματική επιτυχία κάθε ενός από τους συνεργάτες-franchisee μας.

Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο χώρος της πληροφορικής στον οποίο δραστηριοποιείστε και μέχρι ποιο σημείο προσδιορίζετε τα όρια ανάπτυξης του κλάδου;

Στο χώρο της αγοράς Πληροφορικής στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια συντελέστηκαν πολύ σημαντικές ανακατατάξεις όπου συνοπτικά συγκεντρώνονται στις κάτωθι παρατηρήσεις:
• Μεγάλη διείσδυση και αποδοχή των ηλεκτρονικών καταστημάτων ειδών πληροφορικής από τους καταναλωτές
• Έλευση μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αγορά λιανικής του κλάδου, με ταυτόχρονη εμφάνιση πολυκαταστημάτων ειδών πληροφορικής και τεχνολογίας
• Σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά των παραδοσιακών διανομέων (χονδρέμποροι) ειδών πληροφορικής, οι οποίοι πλέον αναζητούν τρόπους απ’ ευθείας διάθεσης των προϊόντων τους στη λιανική, παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους (παραδοσιακά καταστήματα πληροφορικής)

Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν ένα φοβερά ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς πληροφορικής, κυρίως όσον αφορά το θέμα των τιμών διάθεσης των προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας στη λιανική. Δεν είναι τυχαίο που η ελληνική αγορά είναι μία από τις φθηνότερες πανευρωπαϊκά στα συγκεκριμένα προϊόντα. Βέβαια, όλα τα παραπάνω έχουν και τη θετική τους λειτουργία, αν σκεφθεί κανείς ότι η τεχνολογία γίνεται πιο προσιτή στον καταναλωτή οπότε αγοράζει περισσότερο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο κλάδος παροχής υπηρεσιών στην Πληροφορική (περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση) που είναι σαφώς λιγότερο ανταγωνιστικός και περισσότερο επικερδής για τις επιχειρήσεις Πληροφορικής.

Το να επιχειρήσει κάποιος να προσδιορίσει τα όρια ανάπτυξης του κλάδου της Πληροφορικής στην Ελλάδα είναι μάλλον αδύνατο, αν λάβουμε υπόψη την αλματώδη εξέλιξη του κλάδου, τις ραγδαίες εξελίξεις στις Τηλεπικοινωνίες και την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς (σε ιδιώτες και επιχειρήσεις). Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία σαν παρατήρηση είναι ότι στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις Πληροφορικής θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας τα επόμενα χρόνια και η συσπείρωση σε δίκτυα συνεργασίας (όπως τα δίκτυα franchise) αποτελούν βέλτιστη επιλογή για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα και κερδοφόρα στο χώρο αυτό.

Πόσα χρόνια έχουν παρουσία τα δύο σήματα στην ελληνική αγορά και ποια είναι τα κενά στον επιχειρηματικό χώρο που επιδιώκουν να καλύψουν;

Το δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται από τον Μάιο του 2003, ενώ το δίκτυο των καταστημάτων click2buy από τον Οκτώβριο του 2005. Κάθε κέντρο ExpertIN αποτελεί έναν απόλυτα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό Πληροφορικής που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο πληροφορικής. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους όπως, παραδοσιακά με μάθημα σε αίθουσες διδασκαλίας, με εφαρμογές αυτοματοποιημένης εκπαίδευσης από Η/Υ (Computer Based Training) καθώς και εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (e-learning). Κύρια διαφοροποίηση αποτελεί η εξειδίκευση των κέντρων μας, καθώς διδάσκουν μόνο πληροφορική, ο ευρύτατος ακαδημαϊκός σχεδιασμός και οι πολλοί εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής της εκπαίδευσης.

Το concept των καταστημάτων click2buy το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος της επιχειρηματικής ανάπτυξης της DBN, αποτελεί ίσως ότι πιο καινοτόμο έχει να επιδείξει η αγορά Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια σαν μέθοδο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Κάθε κατάστημα click2buy εξυπηρετεί δύο μεγάλες κατηγορίες πελατών. Ιδιώτες και επαγγελματίες στη λιανική, καθώς επίσης επιχειρήσεις και οργανισμούς στο χώρο τους. Στον τομέα της αντιμετώπισης των πωλήσεων λιανικής ειδών πληροφορικής και τεχνολογίας, τα καταστήματα click2buy είναι τα πρώτα τα οποία λειτούργησαν με το μοντέλο του “Virtual Store”, όπου τα φυσικά αποθέματα και τα ράφια εμπορευμάτων αντικαθίσταται από μία μεγάλη οθόνη και ένα ειδικό μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό, μικρά σε έκταση καταστήματα με χαμηλά λειτουργικά έξοδα, διαθέτουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και έναν εύκολο τρόπο για να βρίσκει ο καταναλωτής το προϊόν που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του, στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, χωρίς τον κίνδυνο απαξίωσης αποθηκευμένων εμπορευμάτων (stock). Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και οργανισμών τα καταστήματα click2buy είναι τα πρώτα τα οποία εισαγάγουν την έννοια του “One-Stop IT supplier”, προσφέροντας πραγματικά ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών όπως: προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης, εγκατάσταση και υποστήριξη πάσης φύσεως επιχειρησιακού λογισμικού (όπως εφαρμογές ERP, CRM, κλπ), σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων (Web sites) και εφαρμογών για το WEB, εγκατάσταση δικτύων Η/Υ, τεχνικής υποστήριξης κ.α.
Με την υλοποίηση του “Virtual Store” στη λιανική και την υλοποίηση της ιδέας του “One-Stop IT supplier” στον τομέα της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και οργανισμών, το πρωτοποριακό concept των καταστημάτων click2buy αναδεικνύεται ως το ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο για δραστηριοποίηση στην ευρύτερη αγορά Πληροφορικής.

Ποια είναι τα επιχειρηματικά σας σχέδια για τα προσεχή χρόνια;

Τα επιχειρηματικά μας σχέδια για τα δύο επόμενα χρόνια, επικεντρώνονται στην πανελλαδική ανάπτυξη και περαιτέρω εξάπλωση των δύο δικτύων και ειδικά των καταστημάτων click2buy. Σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου στο τέλος του 2008 θα απαριθμούμε περισσότερα από 25 καταστήματα click2buy, ενώ στο τέλος του 2009 θα ξεπεράσουμε τα 45. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2010 αθροιστικά να ξεπεράσουμε τα 100 σημεία παρουσίας της DBN με εκπαιδευτικά κέντρα ExpertIN και καταστήματα click2buy.

Τι προσφέρει το πακέτο «franchise» στους υποψήφιους επενδυτές;

Καθένα από τα πακέτα franchise των concept ExpertIN και Click2buy, αποτελείται από μια πλούσια λεπτομερώς καταγεγραμμένη τεχνογνωσία που αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας της νέας επιχείρησης. Η τεχνογνωσία αυτή καθώς και η εξοικείωση με τα μηχανογραφικά συστήματα που συνοδεύουν κάθε franchise concept, μεταφέρεται στους νέους συνεργάτες μας μέσα από διεξοδική αρχική αλλά και συνεχιζόμενη κατάρτιση (εκπαίδευση). Από την εύρεση του κατάλληλου σημείου για την έναρξη ενός εκπαιδευτικού κέντρου ExpertIN ή ενός καταστήματος click2buy, μέχρι τη διαρκή αξιολόγηση των αριθμοδεικτών απόδοσης της επιχείρησης, εξειδικευμένα στελέχη της μητρικής εταιρείας στηρίζουν τις ενέργειες των συνεργατών μας ώστε κάθε μία επιχειρηματική μονάδα να είναι επιτυχημένη και κερδοφόρα. Η επιτυχημένη πορεία των μέχρι σήμερα συνεργατών μας αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη της σωστής τοποθέτησης και διαφοροποίησής μας στην αγορά και παράλληλα τη μεγαλύτερη εγγύηση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Δημητρούκας Σπύρος
Networks Development Manager
franchise@dbn.grΑρχείο Δημοσίευσης


 
 


ΕπιστροφήΚορυφή σελίδαςΠροσθήκη στα αγαπημέναΕκτύπωση σελίδαςΑποστολή σε ένα φίλο
 
 
  

 


© 2003-2009 - ExpertIN Advanced Computer Studies, Digital Business Networks Ltd.
Web design by RDC Informatics