Ελληνικά
| English
Franchise | Links | Sitemap | Αρχική
 
 Συνεργαζόμενοι φορείς
 
- ECDL
- KeyCert

 

 
KeyCert - Συνεργαζόμενοι φορείς πιστοποίησης με το δίκτυο ExpertIN  

Τι είναι το KeyCert:
Το KeyCert είναι το Ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς, έχει την έγκριση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OEEK), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας αποτελώντας ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν!

Διαθέσιμες Πιστοποιήσεις:

KeyCert IT Initial:
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)


Key Cert IT Basic Plus:
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Παρουσιάσεις (Power Point)


KeyCert IT Expert:
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Advanced Επεξεργασία Κειμένου (Advanced Word)
 • Advanced Υπολογιστικά Φύλλα (Advanced Excel)
 • Advanced Βάσεις Δεδομένων (Advanced Access)
 • Advanced Παρουσιάσεις (Advanced Power Point)


KeyCert IT Basic:
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

και κατ' επιλογή ΜΙΑ εκ των στη συνέχεια αναφερόμενων:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Παρουσιάσεις (Power Point)

KeyCert IT Specialist:
Τα πιστοποιητικά KeyCert IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι
κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και
δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής:

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • WEB DESIGNER
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • WEB DEVELOPER
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • GRAPHICS DESIGNER
 • E-COMMERCE WEB DEVELOPER

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Key Cert απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στη χρήση Υπολογιστών σε βασικό, προχωρημένο, αλλά και εξειδικευμένο επίπεδο.
Είναι κατάλληλο για:


 • Ιδιωτικούς και Δημόσιους Υπαλλήλους
 • Διευθυντικά Στελέχη
 • Επαγγελματίες όλων των κλάδων
 • Εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές
 • Μαθητές
 • Όποιον θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του με ένα δίπλωμα που ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και οδηγίες σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, είναι κατάλληλο για κάθε εταιρεία μικρή ή μεγάλη, ελληνική ή πολυεθνική, δημόσια ή ιδιωτική, που θέλει να διασφαλίσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού της.

Αναγνώριση:
Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Το KeyCert αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ, και η Πιστοποίηση με KeyCert αναγνωρίζεται ως απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς πρόσληψης του Δημοσίου.ΕπιστροφήΚορυφή σελίδαςΠροσθήκη στα αγαπημέναΕκτύπωση σελίδαςΑποστολή σε ένα φίλο
 
© 2003-2009 - ExpertIN Advanced Computer Studies, Digital Business Networks Ltd.
Web design by RDC Informatics